Uproszczone kosztorysowanie robót budowlanych

Wycena kosztów budowy i remontu w nowym wymiarze!

Różnimy się od innych

Proponujemy zupełnie nowy sposób kosztorysowania robót budowlanych, znacznie łatwiejszy i bardziej przejrzysty od dotychczas stosowanego. 

W naszej metodzie pozycja kosztorysowa odzwierciedla komplet usług oraz materiałów, niezbędnych do wykonania elementu budowlanego. 

Dzięki zaawansowanym algorytmom, ustalamy z Użytkownikiem dokładny zakres prac i dobieramy technologię wykonania robót. 

Wycena elementów budowlanych

Wyceniając prace związane z elementem, określasz komplet niezbędnych czynności oraz składników, wszystko w obrębie jednej pozycji kosztorysowej.

Nowe składniki cenotwórcze

Elementy wyceniamy z zastosowaniem najbardziej popularnych składników – kosztów usług oraz kosztów materiałów. 

Brak dodatkowych narzutów

Wyceniając składniki elementu wskazujesz cenę końcową, która nie jest już dodatkowo powiększana o narzuty stosowane w tradycyjnym kosztorysowaniu.

Baza danych do kosztorysowania

Skorzystaj z naszych zasobów aby przyspieszyć i ułatwić proces kosztorysowania.  

Katalog robót budowlanych

Stale pracujemy nad rozbudową katalogu robót wykorzystywanego do budowy kosztorysu. 

Aktualne cenniki

Co każdy kwartał aktualizujemy ceny usług oraz materiałów. 

Korzystaj z darmowej aplikacji do kosztorysowania!

Informacje dodatkowe
Szybki kontakt

Email: kontakt@przedmiar.pl 
Phone: +48 517 916 444