Powrót do bloga

Kluczowe błędy w wycenie robót budowlanych – jak ich unikać?

2024-01-13
3 minut
Kosztorysowanie

Skuteczne i bezproblemowe zrealizowanie projektu budowlanego to cel nie tylko Zamawiającego ale także Wykonawcy. Inwestycje budowlane są skomplikowanym procesem, w którym biorą udział osoby o różnym poziomie doświadczenia czy wiedzy branżowej. Jednym z najważniejszych czynników jaki może przyczynić się do bezproblemowej realizacji jest dokładne oszacowanie ilości materiałów, precyzyjne określenie zakresu prac oraz uwzględnienie kosztów towarzyszących.

Błędy na etapie przygotowania produkcji rzadko kiedy nie skutkują bolesnymi konsekwencjami oraz pogorszeniem atmosfery na budowie. Przyjrzyjmy się z bliska najczęstszym błędom, jakie zachodzą w procesie przygotowania się do inwestycji, wraz z określeniem sposobów na ich uniknięcie.

 

Błąd nr 1: Niedokładne pomiary

Nieprecyzyjne pomiary to jedna z najczęstszych przyczyn przekroczenia kosztów czy opóźnienia projektu. Błędne oszacowanie ilości materiałów wpływa na wiele czynników, takich jak dodatkowe koszty transportu, przestoje na budowie czy nieporozumienia z Klientem. Jeżeli jesteś profesjonalistą, który wykonuje pomiar na budowie lub w biurze, powinieneś oczywiście dysponować odpowiednimi narzędziami i koniecznie weryfikować zrealizowane obliczenia przed rozpoczęciem danego zakresu prac.

 

Błąd nr 2: Przeoczenie zapisów dokumentacji projektowej

Dokumentacja budowy jest najczęściej wielostronicowym opracowaniem, składającym się z kilku niezależnych dokumentów, takich jak projekt techniczny, specyfikacje czy przedmiary robot.
W takich okolicznościach nie trudno jest o przeoczenie ważnego zapisu, co również skutkuje najczęściej nieporozumieniami. Klient nie zamierza bowiem dopłacić za ewentualne przeoczenia, Wykonawca natomiast nie ma interesu aby realizować prace bez zadowalającego wyniku finansowego.
Idealnym rozwiązaniem na zminimalizowanie takich błędów jest m.in. nasza funkcjonalność przedmiarowania, która umożliwia wczytanie kilku rodzajów dokumentów oraz dodawanie pozycji kosztowych bezpośrednio z wczytanego dokumentu.

 

Błąd nr 3: Brak aktualizacji obmiarów i zakresu

Kosztorysanci bardzo często dostają do wyceny dokumentację w wersji roboczej, do której na kolejnych etapach przekazywane są rewizje lub bardziej rozbudowane projekty wykonawcze. Prowadzi to do konieczności zaktualizowania początkowych pomiarów i zidentyfikowania zmian i uszczegółowień.
W uniknięciu błędów i kosztowych pominięć pomóc mogą funkcjonalności umożliwiające pracę grupową oraz jednostkowe zatwierdzanie obmiarów.

 

Błąd nr 4: Poleganie wyłącznie na oprogramowaniu

Choć budownictwo dysponuje bardzo zaawansowanym oprogramowaniem, poleganie wyłącznie na nim może prowadzić do problemów. Wprowadzenie podejścia hybrydowego, łączącego oprogramowanie z ręcznymi kontrolami, pozwali zweryfikować najważniejsze dane oraz uniknąć błędów wynikających z niedoskonałości aplikacji lub jej niewłaściwego użytkowania.

 

Błąd nr 5: Zignorowanie warunków terenowych

Brak uwzględnienia warunków panujących na placu budowy oraz jej sąsiedztwie to recepta na problemy i porażkę. Jednym z częstych problemów z jakimi spotykają się wykonawcy jest utrudniony wjazd na budowę, co istotnie może wpłynąć na koszty dostaw i transportu. Szacując koszty, konieczna jest zatem precyzyjna ocena warunków terenowych w szerokim tego słowa znaczeniu. W zależności od specyfiki inwestycji, w celu uniknięcia negatywnych czynników na jej powodzenia zachodzi także konieczność zweryfikowania warunków glebowych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, dobra komunikacja oraz weryfikacja w terenie pomoże skuteczniej przygotować się do inwestycji.

 

Błąd nr 6: Brak założenia rezerwy oraz kosztów ogólnych

Wykonawcy bardzo często nie wliczają do kalkulacji kosztów ogólnych oraz potencjalnych strat jakie mogą mieć miejsce w czasie budowy. Ewentualne błędy lub nieumyślne uszkodzenia mogą spowodować, że koszty inwestycji drastycznie wzrosną. Dlatego kluczowe jest aby przy wycenie projektu założyć nawet minimalną rezerwę na nieprzewidziane koszty czy zdarzenia na placu budowy.

Błąd nr 7: Brak współpracy i komunikacji

Skuteczna komunikacja z pozostałymi uczestnikami procesu czy wewnątrz własnego zespołu to klucz do uniknięcia wielu nieporozumień, które mogą sprowadzić inwestycję na złą drogę.
Niezwykle ważne jest aby istotne komunikaty przekazywać bez zbędnego opóźnienia i kierować je do wszystkich osób, które powinny go otrzymać. Dzięki temu mamy szansę uniknąć niepotrzebnych kosztów, konieczności poprawy prac czy zastosowania innych materiałów.
Jednym z rozwiązań jakie mogą zoptymalizować komunikację są funkcjonalności „Do zrobienia” oraz „Zaopatrzenie”, jakie można znaleźć w naszej aplikacji mobilnej.

 

Błąd nr 8: Wady dokumentacji projektowej

Wady dokumentacji projektowej to jeden z najczęstszych czynników, jakie prowadzą do konfliktu na budowie. O wyborze Projektanta bardzo często decyduje cena dlatego opracowania przygotowywane są w sposób minimalizujący koszty. Z kolei po stronie Zamawiających bardzo często brakuje osób, które w sposób kompetentny i dokładny zweryfikują opisany zakres prac i ocenią jak zapisy dokumentacji mogą wpłynąć na warunki realizacji. Z drugiej jednak strony, osoby które dysponują odpowiednim doświadczeniem w branży budowlanej są świadome, że po prostu nie da się wszystkiego przewidzieć a na ewentualne błędy duży wpływ ma złożoność procesu tworzenia dokumentacji.

 

Błąd nr 9: Brak doświadczenia uczestników procesu

Osoby biorące udział w inwestycjach budowlanych charakteryzują się różnym poziomem wiedzy oraz doświadczenia. Z uwagi na brak zasobów, do inwestycji zatrudniane są osoby lub firm, które wcześniej nie uczestniczyły w podobnych przedsięwzięciach. To wpływa m.in. na wszelkiego rodzaju pominięcia, nieuwzględnienie odpowiedniej technologii. Rozwiązaniem problemów związanych ze wszelkiego rodzaju pominięciami czy nieuwzględnieniem odpowiedniej technologii jest wykorzystanie zaawansowanego katalogu robót, jakim dysponuje nasz moduł kosztorysowania.

 

Błąd nr 10: Brak konsultacji z ekspertami

Szacując koszt robót budowlanych, z którymi nie mamy większego doświadczenia, pomóc może konsultacja z ekspertami, takimi jak przedstawiciele handlowi producentów materiałów budowlanych. Są oni w stanie zwrócić uwagę na ważne aspekty wbudowania materiału czy uwzględnienia prac towarzyszących. Konsultacje z profesjonalistami pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze oraz doprowadzić do lepszych wyników projektu.

 

Wniosek

Zapewnienie dokładności i efektywności w procesie kalkulacji kosztów to klucz do sukcesu projektów budowlanych. Unikanie typowych błędów i wdrażanie najlepszych praktyk może znacząco poprawić jakość, wydajność i ostateczny sukces projektu. Dlatego zachęcamy do zastosowania omówionych wskazówek i wniosków w praktyce, aby zoptymalizować najważniejsze procesy.

Tagi:
Dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również